Konsultation för budgetering

Varje projekt är unikt och har sina förutsättningar.

Vi har lång erfarenhet av olika projekt inom områden med energieffektivisering som kan vara svårt att budgetera för.

Vi kan erbjuda hjälp med professionell konsultation för budgetering av större projekt inom:

Belysning

– Vad går att göra med befintlig anläggning eller anläggningar? T.ex. Bygga om, Styrning, Ljuskällor, Designalternativ eller utbytesalternativ.

Solfilm – Fastighetsfilm

– Vad går att göra med fönsterglas för att minska värmeinsläpp och då kylbehovet? T.ex. Typ av glas som sitter, Vilket läge fungerar.

Fönstertillägg – Fönsterrenovering

– Vad går att göra med befintliga fönster? T.ex. Isolerruta, Renovera, Utbytesalternativ.

– Anpassade markiser? T.ex. Typ, Styrning, Materiel, Design.

Inom vilket eller vilka områden behöver ni konsultation inom:*

2 + 9 =